Στις 25 Μαρτίου 2015 είχαμε την κυκλοφορία της έκδοσης 3.16. Όλες οι διανομές βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για ενσωμάτωση της νέας έκδοσης είτε στην τρέχουσα κατάσταση τους (αν είναι κυλιόμενες) είτε με προσθήκη αποθετηρίου. Η έκδοση που θα δούμε στις περισσότερες διανομές θα είναι η 3.16.1, η οποία θα ανακοινωθεί στις 15 Απριλίου.

H έκδοση openSUSE Tumbleweed, ενσωμάτωσε χθες με επιτυχία την έκδοση 3.16 του GNOME. Η Tumbleweed αποτελεί την κυλιόμενη έκδοση της διανομής openSUSE, καθώς το νέο μοντέλο ανάπτυξης της διανομής ξεχώρισε την έκδοση «Tumbleweed» από την «Factory» (διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση).

Για να την δοκιμάσετε, κάντε λήψη ένα από τα ISO στην διεύθυνση https://el.opensuse.org/openSUSE:Tumbleweed_installation, προτιμήστε το Net Install (64bit ή 32bit) και κατά την εγκατάσταση, επιλέξτε GNOME.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την διανομή openSUSE, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κοινότητα στα επίσημα κανάλια επικοινωνίας που περιγράφονται στην ιστοσελίδα https://el.opensuse.org/Community. Για τα σφάλματα που αφορούν την ελληνική μετάφραση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ελληνική κοινότητα του GNOME για να τα αναφέρετε.

Ελληνική κοινότητα του GNOME