Γλωσσάρι

'Ολα | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 18 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα U.
unattended
αφύλακτο (πχ unattended updates)

uncheck
αποεπιλογή

undefined
ακαθόριστο

underscore
υπογράμμιση, χαρακτήρας υπογράμμισης

undo
αναίρεση

uninstall
απεγκατάσταση

Unity
Unity (γραφικό περιβάλλον του Ubuntu)

unlock
ξεκλείδωμα

unmount
αποπροσάρτηση (συσκευής)

update
ενημέρωση

upgrade
αναβάθμιση

upload
αποστολή

uppercase
κεφαλαία

URI
URI

URL
διεύθυνση (αν δεν χωράει στο παράθυρο σαν μήνυμα το αφήνουμε URL)

user
χρήστης

username
όνομα χρήστη

utility
εργαλείο