Γλωσσάρι

'Ολα | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 42 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα T.
tab
καρτέλα (διαλόγου, περιηγητή), στηλοθέτης (σύνταξη κειμένου)

Table
Πίνακας

tablet
tablet

tag
ετικέτα

target
προορισμός

task
εργασία

taskbar
γραμμή εργασιών

temp
προσωρινός

template
πρότυπο

temporary
προσωρινός

term
όρος

terminal
τερματικό

terminate
τερματισμός

text
κείμενο

text area
περιοχή κειμένου

text box
πλαίσιο κειμένου

theme
θέμα

thread
νήμα (για θέματα πληροφορικής), αλληλουχία μηνυμάτων (για

thumbnail
μικρογραφία

tick
υποδιαίρεση, επιλογή (ανάλογα την πρόταση)

tile
σε παράθεση

timer
χρονόμετρο

timestamp
χρονική σήμανση

timezone
ζώνη ώρας

tip
συμβουλή

token
διακριτικό

tool
εργαλείο

toolbar
εργαλειοθήκη

toolbox
εργαλειοθήκη

topic
θέμα

total
σύνολο/άθροισμα

touchpad
πινακίδα αφής

touchscreen
οθόνη αφής

track
κομμάτι (σε CD), τροχιά (στο σκληρό δίσκο)

tracker
ανιχνευτής

transaction
συναλλαγή

transfer
μεταφορά

transparency
διαφάνεια

trash
απορρίμματα

tree
δέντρο

trusted
έμπιστος

tunneling
διοχέτευση