Γλωσσάρι

'Ολα | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 65 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα S.
sample
δείγμα

saturation
κορεσμός

save
αποθήκευση

scan
σάρωση

screen
οθόνη

screensaver
προστασία οθόνης

screenshot
στιγμιότυπο (οθόνης)

script
δέσμη ενεργειών

scroll
κύλιση

search
αναζήτηση

search engine
μηχανή αναζήτησης

sector
τομέας (π.χ σκληρού δίσκου)

secure
ασφαλής

security
ασφάλεια

seek
αναζήτηση

server
διακομιστής

session
συνεδρία

settings
ρυθμίσεις

share
κοινή χρήση, διαμοιρασμός

shared
κοινόχρηστο

shortcut
συντόμευση

show
εμφάνιση

signal
σήμα

sink
δέκτης

slot
θέση, υποδοχή

soft dependences
χαλαρές εξαρτήσεις

software
λογισμικό

sort
ταξινόμηση

source
πηγή

source code
πηγαίος κώδικας

space
διάστημα (πλήκτρο)

spacebar
πλήκτρο διαστήματος

spacing
απόσταση

spam
ανεπιθύμητα

specifications
προδιαγραφές

spellcheck
ορθογραφικός έλεγχος

split
διαχωρίζω, διαχωρισμός

splitter
διαχωριστής (δίκτυα splitter)

stack
στοίβα

Standard
Τυπικό

state
κατάσταση

stateful
με επίβλεψη κατάστασης, με καταστάσεις

status
κατάσταση

stdin
τυπική είσοδος

stdout
τυπική έξοδος

stream
ροή

strikethrough
επιγράμμιση

String
Συμβολοσειρά

style
στιλ

stylesheets
φύλλα στυλ

subject
θέμα

submenu
υπομενού

submit
υποβολή

subscriber
συνδρομητής

suite
σουίτα

superuser
υπερχρήστης

support
υποστήριξη

suspend
αναστολή

swap
εναλλαγή (δεν χρησιμοποιείτε για τo swap partition/space)

swap space
χώρος swap (αφορά κατατμήσεις). Σκέτο swap αν αφορά την κατάτμηση

switch
διακόπτης (ουσιαστικό), εναλλαγή (ρήμα)

sync
συγχρονισμός

synchronization
συγχρονισμός

System
Σύστημα

system tray
περιοχή ειδοποιήσεων