Γλωσσάρι

'Ολα | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 38 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα R.
radio button
κουμπί επιλογής

RAM
RAM

Random Access Memory
Μνήμη τυχαίας προσπέλασης

Ratio
Αναλογία

read-only
μόνο-ανάγνωση

ready
έτοιμος

recipient
παραλήπτης

recognition
αναγνώριση

record
εγγραφή (ήχου, πίνακα/καταλόγου)

recover
ανάκτηση (αρχείου), επαναφορά (υπολογιστή)

rectangle
ορθογώνιο

recursive
αναδρομικός

redirect
ανακατεύθυνση

redo
επανάληψη

release
έκδοση

Release Notes
Σημειώσεις έκδοσης

remote
απομακρυσμένο

remove
αφαίρεση

Rename
Μετονομασία

rendering
απεικόνιση

repeat
επανάληψη

Replace
Αντικατάσταση

reply
απάντηση

Reports
Αναφορές

repository
αποθετήριο

request
αίτηση

requested
ζητούμενο, ζητούμενη

restart
επανεκκίνηση

rewind
πισωγύρισμα

roaming
περιαγωγή

room
δωμάτιο

root
root (ο χρήστης), ριζικός

rotate
περιστροφή

router
δρομολογητής

row
γραμμή

rule
κανόνας (ή χάρακας αναλόγως το νόημα της πρότασης)

run
εκτέλεση

runtime
χρόνος εκτέλεσης, περιβάλλον εκτέλεσης (π.χ python runtime)