Γλωσσάρι

'Ολα | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 53 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα P.
package
πακέτο

Packet
Πακέτο

Page
Σελίδα

pane
παράθυρο

Panel
Πίνακας

parameter
παράμετρος

parent
αρχικός, γονικός

parsing
ανάλυση

partition
κατάτμηση

passphrase
συνθηματικό

Password
Κωδικός πρόσβασης

paste
επικόλληση

patch
διόρθωση

path
διαδρομή

pattern
μοτίβο

peer
ομότιμος (http://p2pfoundation.net/Greek_language)

pending
Εκκρεμεί

permissions
δικαιώματα

PIN
PIN (για κλειδί ξεκλειδώματος)

pinned
καρφιτσωμένο

pipeline
διοχέτευση

Pixel
Εικονοστοιχείο

play
αναπαραγωγή

playlist
λίστα αναπαραγωγής

plugin
πρόσθετο

podcast
φορητές εκπομπές (φορητές εκπομπές (podcast) - αν μας το επιτρέπει ο χώρος)

pointer
δρομέας (για το ποντίκι), δείκτης (στον προγραμματισμό)

policy
πολιτική

pop-up window
αναδυόμενο παράθυρο

popup
αναδυόμενο

port
θύρα

preferences
προτιμήσεις

Prefix
Πρόθεμα

presentation
παρουσίαση

preview
προεπισκόπηση

priority
προτεραιότητα

Privacy
Απόρρητο

privilege
προνόμιο

process
διεργασία

Processor
Επεξεργαστής (υπολογιστή, κειμένου)

Profil
Προφίλ

program
πρόγραμμα

Progress
Πρόοδος

Progress Bar
Γραμμή προόδου

project
έργο

property
ιδιότητα

proprietary software
ιδιοταγές λογισμικό

Protected
Προστατευμένο

Protocol
Πρωτόκολλο

provider
πάροχος

proxy
διαμεσολαβητής

Public
Δημόσιο

publish
έκδοση, δημοσιεύω/δημοσίευση