Γλωσσάρι

'Ολα | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 20 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα O.
object
αντικείμενο

object-oriented
αντικειμενοστραφής

obsolete
παρωχημένο

offline
αποσυνδεδεμένος (ή εκτός σύνδεσης)

ok
εντάξει

on-the-fly
απευθείας

online
συνδεδεμένος, διαδικτυακός (π.χ διαδικτυακή εφαρμογή - online application)

Open
Άνοιγμα

Open Source
Ανοιχτού κώδικα

operand
τελεστέος

operating system
λειτουργικό σύστημα

operator
τελεστής (μαθηματικά)

optimal
βέλτιστος

optional
προαιρετικός

options
επιλογές

orientation
προσανατολισμός

outgoing
εξερχόμενα

output
έξοδος (πηγή εξόδου), προϊόν/αποτέλεσμα

overview
επισκόπηση

owner
ιδιοκτήτης