Γλωσσάρι

'Ολα | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 6 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα N.
namespaces
χώροι ονομάτων, ονοματοθεσίες (όρος προγραμματισμού)

Network
Δίκτυο

New
Νέο

Nightly
Πειραματικό

Notebook
Φορητός υπολογιστής

notification area
περιοχή ειδοποιήσεων