Γλωσσάρι

'Ολα | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 4 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα K.
kernel
πυρήνας

kernel core
εσωτερικός πυρήνας

key
πλήκτρο (πληκτρολόγιο), κλειδί (κρυπτογράφησης)

kill
βίαιος τερματισμός