Γλωσσάρι

'Ολα | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 27 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα I.
icon
εικονίδιο

ID (identifier)
αναγνωριστικό (ενός προγράμματος,μιας παραμέτρου), ταυτότητα (π.χ να

image
εικόνα

implementation
υλοποίηση

import
εισαγωγή

inbox
εισερχόμενα

incoming
εισερχόμενα

incompatibility
ασυμβατότητα

increase
αύξηση

indent
εσοχή

Information
Πληροφορία/ες

infrared
υπέρυθρες

inode
κόμβος

insert
εισαγωγή

install
εγκατάσταση

instant message
άμεσο μήνυμα

integer
ακέραιος

Integration
Ενσωμάτωση

interface
διεπαφή

Internal
Εσωτερικός

Interrupt
Διακοπή

invalid
μη έγκυρο

invert
αντιστροφή

Invisible
Αόρατο

IP Address
Διεύθυνση IP

italic
πλάγια

item
αντικείμενο