Γλωσσάρι

'Ολα | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 22 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα H.
hack
επεμβαίνω, επέμβαση

hacker
χάκερ

handler
χειριστής

Hard Disk
Σκληρός δίσκος

hardware
υλικό

header
κεφαλίδα

headphones
ακουστικά

height
ύψος

help
βοηθώ, βοήθεια (ενός προγράμματος)

hex
δεκαεξαδικός

hibernate
αδρανοποίηση

hidden
κρυφό (π.χ αρχείο)

hide
απόκρυψη

highlight
επισήμανση

hint
υπόδειξη

histogram
ιστόγραμμα

history
ιστορικό

home
προσωπικός φάκελος

horizontal
οριζόντιος

host
κεντρικός υπολογιστής

hotkey
πλήκτρο ενεργειών

hyperlink
υπερσύνδεμος