Γλωσσάρι

'Ολα | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 30 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα E.
e-mail
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

edit
επεξεργασία

editor
επεξεργαστής, συντάκτης (άτομο)

effect
εφέ

eject
εξαγωγή

element
στοιχείο (html)

email
ηλεκτρονική αλληλογγραφία

embedded
ενσωματωμένο

encoding
κωδικοποίηση

encryption
κρυπτογράφηση

end user
τελικός χρήστης

engine
μηχανή

enter
enter (πλήκτρο), πληκτρολογώ (ως ρήμα)

erase
διαγραφή

error
σφάλμα

ESC
ESC (το πλήκτρο)

escape character
χαρακτήρας διαφυγής

estimate
εκτίμηση

EULA
άδεια χρήσης τελικού χρήστη

exception
εξαίρεση

exclamation mark
θαυμαστικό

executable
εκτελέσιμο

Execute
Εκτέλεση

exit
έξοδος

expire
λήξη

export"
thanos

expression
έκφραση

extension
επέκταση

extract
αποσυμπίεση (από αρχείο)

extractor
εξαγωγέας (π.χ Εφαρμογή εξαγωγής ήχου από μουσικό CD - Audio CD Extractor, Λειτουργία εξαγωγής)