Γλωσσάρι

'Ολα | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 34 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα B.
back
πίσω

backend
παρασκήνιο, σύστημα υποστήριξης (για κάποια εφαρμογή)

background
background φόντο (επιφάνειας εργασίας), παρασκήνιο (εκτέλεση εργασιών στο παρασκήνιο)

Backlink
Σύνδεσμος επιστροφής

backslash
ανάποδη κάθετος

Balance
Ισορροπία, Υπόλοιπο (π.χ υπόλοιο κάρτας/μονάδων στο ekiga κλπ)

ban
αποκλεισμός

bandwidth
εύρος ζώνης

bcc
κρυφή κοινοποίηση

beep
ηχητικό σήμα

Benchmark
Έλεγχος επιδόσεων

Binary
Δυαδικό, Εκτελέσιμο (αν έχουμε να κάνουμε με πρόγραμμα)

bit
bit (π.χ 32-bit, 64-bit)

blank
κενό

blog
ιστολόγιο

bold
έντονα

bond
δεσμός

bookmark
σελιδοδείκτης

boolean
λογικός/ή (τιμή, μεταβλητή)

boot
εκκίνηση (συστήματος)

border
περίγραμμα

box
πλαίσιο, κουτί

broker
μεσολαβητής

browser
περιηγητής

buffer
ενδιάμεση μνήμη, φορτώνω

buffering
φόρτωση, φορτώνω

bug
σφάλμα

build
δόμηση

bullet
κουκίδα

burn
εγγραφή

Bus
Δίαυλος

Busy
Απασχολημένο

button
κουμπί

bytes
bytes (π.χ 20 bytes)