Γλωσσάρι

'Ολα | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 37 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα A.
abort
εγκατάλειψη

about
περί

accept
αποδοχή

access
πρόσβαση

accessibility
προσιτότητα

action
ενέργεια

activate
ενεργοποίηση

active
ενεργό, ενεργοποιημένο

add
προσθήκη

addressbook
βιβλίο διευθύνσεων

advanced
για προχωρημένους

album
άλμπουμ

alert
αλγόριθμος

align
στοίχιση

allow
να επιτρέπεται, επιτρέπεται

alpha channel
κανάλι άλφα

alpha value
τιμή άλφα

Analog
Αναλογικό

animation
κινούμενη εικόνα, κινούμενο σχέδιο, εφέ κίνησης

Anonymous
Ανώνυμος

Antialiasing
Εξομάλυνση

applet
μικροεφαρμογή

application
εφαρμογή

appointment
ραντεβού

array
πίνακας

ascending
αύξουσα

Asynchronous
Ασύγχρονο

attach
επισύναψη

attachment
συνημμένο αρχείο

attribute
γνώρισμα

authenticate
πιστοποίηση, ταυτοποίηση

authorize
εξουσιοδότηση, έγκριση (επαφής)

auto
αυτόματο

autocomplete
αυτόματη συμπλήρωση

autoformat
αυτόματη μορφοποίηση

available
διαθέσιμο

avatar
προσωπική εικόνα