Γλωσσάρι

'Ολα | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 658 εγγραφές στον κατάλογο
abort
εγκατάλειψη

about
περί

accept
αποδοχή

access
πρόσβαση

accessibility
προσιτότητα

action
ενέργεια

activate
ενεργοποίηση

active
ενεργό, ενεργοποιημένο

add
προσθήκη

addressbook
βιβλίο διευθύνσεων

advanced
για προχωρημένους

album
άλμπουμ

alert
αλγόριθμος

align
στοίχιση

allow
να επιτρέπεται, επιτρέπεται

alpha channel
κανάλι άλφα

alpha value
τιμή άλφα

Analog
Αναλογικό

animation
κινούμενη εικόνα, κινούμενο σχέδιο, εφέ κίνησης

Anonymous
Ανώνυμος

Antialiasing
Εξομάλυνση

applet
μικροεφαρμογή

application
εφαρμογή

appointment
ραντεβού

array
πίνακας

ascending
αύξουσα

Asynchronous
Ασύγχρονο

attach
επισύναψη

attachment
συνημμένο αρχείο

attribute
γνώρισμα

authenticate
πιστοποίηση, ταυτοποίηση

authorize
εξουσιοδότηση, έγκριση (επαφής)

auto
αυτόματο

autocomplete
αυτόματη συμπλήρωση

autoformat
αυτόματη μορφοποίηση

available
διαθέσιμο

avatar
προσωπική εικόνα

back
πίσω

backend
παρασκήνιο, σύστημα υποστήριξης (για κάποια εφαρμογή)

background
background φόντο (επιφάνειας εργασίας), παρασκήνιο (εκτέλεση εργασιών στο παρασκήνιο)

Backlink
Σύνδεσμος επιστροφής

backslash
ανάποδη κάθετος

Balance
Ισορροπία, Υπόλοιπο (π.χ υπόλοιο κάρτας/μονάδων στο ekiga κλπ)

ban
αποκλεισμός

bandwidth
εύρος ζώνης

bcc
κρυφή κοινοποίηση

beep
ηχητικό σήμα

Benchmark
Έλεγχος επιδόσεων

Binary
Δυαδικό, Εκτελέσιμο (αν έχουμε να κάνουμε με πρόγραμμα)

bit
bit (π.χ 32-bit, 64-bit)

blank
κενό

blog
ιστολόγιο

bold
έντονα

bond
δεσμός

bookmark
σελιδοδείκτης

boolean
λογικός/ή (τιμή, μεταβλητή)

boot
εκκίνηση (συστήματος)

border
περίγραμμα

box
πλαίσιο, κουτί

broker
μεσολαβητής

browser
περιηγητής

buffer
ενδιάμεση μνήμη, φορτώνω

buffering
φόρτωση, φορτώνω

bug
σφάλμα

build
δόμηση

bullet
κουκίδα

burn
εγγραφή

Bus
Δίαυλος

Busy
Απασχολημένο

button
κουμπί

bytes
bytes (π.χ 20 bytes)

cache
λανθάνουσα μνήμη (ή μνήμη, αν συνοδεύεται από άλλο προσδιοριστικό)

cached
προσωρινά αποθηκευμένα

calculator
αριθμομηχανή

Calendar
Ημερολόγιο

calibrate
βαθμονομώ, βαθμονόμηση (μια συσκευή)

Call
Κλήση

camcorder
βιντεοκάμερα

camera
κάμερα

cancel
ακύρωση

capacity
χωρητικότητα

caption
λεζάντα

Categories
Κατηγορίες

CCW (counter-clockwise)
αριστερόστροφα

cell
κελί (σε λογιστικό φύλλο)

certificate
πιστοποιητικό

certification
πιστοποίηση

channel
κανάλι

character
χαρακτήρας

chart
διάγραμμα

checkbox
πλαίσιο επιλογής

checkout
checkout (σε git,svn κλπ η διαδικασία που κάνει κάποιος για να εξάγει πχ ένα αποθετήριο από τον διακομιστή στον υπολογιστή του)

child process
θυγατρική διεργασία

clear
εκκαθάριση

click
κάντε κλικ, να κάνετε κλικ (ρήμα), κλικ

Client
Πελάτης

clipboard
πρόχειρο

Close
Κλείσιμο

collapse
σύμπτυξη

color picker
επιλογέας χρωμάτων

column
στήλη

combo box
πλαίσιο επιλογών (και πλαίσιο πολλαπλών επιλογών αν φτάνει ο χώρος και είναι χρήσιμη η διευκρίνιση)

command line
γραμμή εντολών

command prompt
γραμμή εντολών

compatible
συμβατός

compile
μεταγλώττιση

compositing
σύνθεση

compression
συμπίεση

concatenation
συνένωση

confidential
εμπιστευτικό

confirm
επιβεβαίωση

conflict
σύγκρουση

connection
σύνδεση

console
κονσόλα

constant
σταθερά (μαθηματικά)

contact
επαφή, επικοινωνία

Content
Περιεχόμενο

continue
συνέχεια

contributors
συντελεστές

cookie
cookie

Copy
Αντιγραφή (η ενέργεια), αντίγραφο (το)

Copyright
Πνευματικά δικαιώματα

core
βασικός, πυρήνας

counter
μετρητής

CPU
CPU

crash
κατάρρευση

create
δημιουργία

credential
διαπιστευτήριο

credits
μνεία

Critical
Κρίσιμο

crop
περικοπή

current
τρέχον (ή επιλεγμένο, αν ταιριάζει)

cursor
δρομέας

Curve
Καμπύλη

custom
προσαρμοσμένος

customized
προσαρμοσμένος

cut
αποκοπή

CW (clockwise)
δεξιόστροφα

cyan
κυανό

daemon
υπηρεσία

database
βάση δεδομένων

debug
αποσφαλμάτωση

decimal
δεκαδικός

decompression
αποσυμπίεση

decryption
αποκρυπτογράφηση

default
προεπιλογή, προεπιλεγμένο

delimiter
οριοθέτης

dependency
εξάρτηση

deprecated
παρωχημένο

descending
φθίνουσα

desktop
επιφάνεια εργασίας

Destination
Προορισμός

device
συσκευή

Diagram
Διάγραμμα

dial
κλήση (αριθμού), καντράν (συσκευής τηλεφώνου)

dialog box
παράθυρο διαλόγου

Digit
Ψηφίο

Dimension
Διάσταση

Direction
Κατεύθυνση

directory
κατάλογος

dirty
τροποποιημένο

disable
απενεργοποίηση

discard
απόρριψη (αλλαγών)

disconnect
αποσύνδεση

disk
δίσκος

display
εμφάνιση (ως ρήμα), οθόνη (η συσκευή)

distribution
διανομή (λειτουργικού)

distro
διανομή

Division
Διαίρεση (μαθηματικά)

dock
μπάρα

document
έγγραφο

documentation
τεκμηρίωση

domain
τομέας

Done
Ολοκληρώθηκε

double click
κάντε διπλό κλικ, να κάνετε διπλό κλικ, διπλό κλικ

download
λήψη

draft
προσχέδιο

drag
σύρετε

Drag and drop
Μεταφορά και απόθεση

driver
οδηγός (λογισμικού)

drop down (κάτι)
αναπτυσσόμενο (κάτι)

dynamic
δυναμικός

e-mail
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

edit
επεξεργασία

editor
επεξεργαστής, συντάκτης (άτομο)

effect
εφέ

eject
εξαγωγή

element
στοιχείο (html)

email
ηλεκτρονική αλληλογγραφία

embedded
ενσωματωμένο

encoding
κωδικοποίηση

encryption
κρυπτογράφηση

end user
τελικός χρήστης

engine
μηχανή

enter
enter (πλήκτρο), πληκτρολογώ (ως ρήμα)

erase
διαγραφή

error
σφάλμα

ESC
ESC (το πλήκτρο)

escape character
χαρακτήρας διαφυγής

estimate
εκτίμηση

EULA
άδεια χρήσης τελικού χρήστη

exception
εξαίρεση

exclamation mark
θαυμαστικό

executable
εκτελέσιμο

Execute
Εκτέλεση

exit
έξοδος

expire
λήξη

export"
thanos

expression
έκφραση

extension
επέκταση

extract
αποσυμπίεση (από αρχείο)

extractor
εξαγωγέας (π.χ Εφαρμογή εξαγωγής ήχου από μουσικό CD - Audio CD Extractor, Λειτουργία εξαγωγής)

fail
αποτυχία

FAQ
Συχνές ερωτήσεις

fatal error
μοιραίο σφάλμα

favorite
αγαπημένα

feature/s
λειτουργία/ες

feed
τροφοδοσία

feedback
ανάδραση

fetching
ανάκτηση

field
πεδίο

file
αρχείο

filesystem
σύστημα αρχείων

filter
φιλτράρισμα, φίλτρο

find
εύρεση

firmware
υλικολογισμικό

fixed
σταθερό

flag
σημαία

flexible
ευέλικτο (πρόγραμμα)

floating point number
αριθμός κινητής υποδιαστολής

floppy
δισκέτα

folder
φάκελος

font
γραμματοσειρά

footer
υποσέλιδο

footnote
υποσημείωση

fork
διακλάδωση

format
μορφοποίηση (κειμένου), μορφή (αρχείου)

forward
προώθηση

fragmentation
κατακερματισμός

frame
πλαίσιο (σε κινούμενη εικόνα τότε καλύτερα είναι να μεταφραστεί ως καρέ)

framework
πλαίσιο

frontend
διεπαφή

full stop
τελεία (σημείο στίξης .)

fullscreen
πλήρης οθόνη

function
συνάρτηση

fuzzy
ασαφής

gallery
συλλογή

gamma
γάμμα

get
λήψη

go
μετάβαση

Graph
Γράφημα

graphics
γραφικά

grid
πλέγμα

group
ομάδα, ομαδοποίηση

guest
επισκέπτης

hack
επεμβαίνω, επέμβαση

hacker
χάκερ

handler
χειριστής

Hard Disk
Σκληρός δίσκος

hardware
υλικό

header
κεφαλίδα

headphones
ακουστικά

height
ύψος

help
βοηθώ, βοήθεια (ενός προγράμματος)

hex
δεκαεξαδικός

hibernate
αδρανοποίηση

hidden
κρυφό (π.χ αρχείο)

hide
απόκρυψη

highlight
επισήμανση

hint
υπόδειξη

histogram
ιστόγραμμα

history
ιστορικό

home
προσωπικός φάκελος

horizontal
οριζόντιος

host
κεντρικός υπολογιστής

hotkey
πλήκτρο ενεργειών

hyperlink
υπερσύνδεμος

icon
εικονίδιο

ID (identifier)
αναγνωριστικό (ενός προγράμματος,μιας παραμέτρου), ταυτότητα (π.χ να

image
εικόνα

implementation
υλοποίηση

import
εισαγωγή

inbox
εισερχόμενα

incoming
εισερχόμενα

incompatibility
ασυμβατότητα

increase
αύξηση

indent
εσοχή

Information
Πληροφορία/ες

infrared
υπέρυθρες

inode
κόμβος

insert
εισαγωγή

install
εγκατάσταση

instant message
άμεσο μήνυμα

integer
ακέραιος

Integration
Ενσωμάτωση

interface
διεπαφή

Internal
Εσωτερικός

Interrupt
Διακοπή

invalid
μη έγκυρο

invert
αντιστροφή

Invisible
Αόρατο

IP Address
Διεύθυνση IP

italic
πλάγια

item
αντικείμενο

Jailbroken
Ξεκλειδωμένο

job
εργασία

jump
μετάβαση

kernel
πυρήνας

kernel core
εσωτερικός πυρήνας

key
πλήκτρο (πληκτρολόγιο), κλειδί (κρυπτογράφησης)

kill
βίαιος τερματισμός

label
ετικέτα

Landscape
Τοπίο

Language
Γλώσσα

Laptop
Φορητός υπολογιστής

launch
εκκίνηση

launcher
εκκινητής

layout
διάταξη (πληκτρολογίου, σελίδας)

legend
υπόμνημα

Length
Μήκος

Library
Βιβλιοθήκη

license
άδεια χρήσης

license agreement
άδεια χρήσης

Line
Γραμμή

link
σύνδεσμος, σύνδεση

linux
linux

list box
πλαίσιο λίστας

live update
άμεση ενημέρωση

local
τοπικός

Location
Τοποθεσία (για μέρος), Θέση (ενός αρχείου σε φάκελο, κατάλογο κλπ)

Lock
Κλείδωμα

log
καταγραφή, αρχείο καταγραφής

logged in
συνδεδεμένος

logged out
αποσυνδεδεμένος

login
σύνδεση

logo
λογότυπο

logout
αποσύνδεση

lowercase
πεζά

macro
μακροεντολή

mail
αλληλογραφία

mailing list
λίστα αλληλογραφίας

main window
κύριο παράθυρο

malformed
κακοδιατυπωμένο

man
man (τεκμηρίωση)

margin
περιθώριο

Maximize
Μεγιστοποίηση

maximum
μέγιστος

Media
Πολυμέσα

meeting
συνάντηση

memo
σημείωμα

Memory
Μνήμη

Menu
Μενού

merge
συγχώνευση

Message
Μήνυμα

method
μέθοδος

microphone
μικρόφωνο

MIME Type
Τύπος MIME

miner
εξορύκτης

Minimize
Ελαχιστοποίηση

minimum
ελάχιστος

mixer
μείκτης (ήχου, εικόνας)

mobile broadband
κινητή ευρυζωνική (σύνδεση)

mod operator
τελεστής υπολοίπου

mode
λειτουργία

Modem
Μόντεμ

moderator
συντονιστής

modifier
τροποποιητής

Modify
Τροποποίηση

module
άρθρωμα

modulus operator
τελεστής υπολοίπου

Monitor
Οθόνη, Παρακολουθώ, Παρακολούθηση (π.χ πρόγραμμα παρακολούθησης - monitoring application)

Mount
Προσάρτηση (συσκευής)

Move
Μετακίνηση

namespaces
χώροι ονομάτων, ονοματοθεσίες (όρος προγραμματισμού)

Network
Δίκτυο

New
Νέο

Nightly
Πειραματικό

Notebook
Φορητός υπολογιστής

notification area
περιοχή ειδοποιήσεων

object
αντικείμενο

object-oriented
αντικειμενοστραφής

obsolete
παρωχημένο

offline
αποσυνδεδεμένος (ή εκτός σύνδεσης)

ok
εντάξει

on-the-fly
απευθείας

online
συνδεδεμένος, διαδικτυακός (π.χ διαδικτυακή εφαρμογή - online application)

Open
Άνοιγμα

Open Source
Ανοιχτού κώδικα

operand
τελεστέος

operating system
λειτουργικό σύστημα

operator
τελεστής (μαθηματικά)

optimal
βέλτιστος

optional
προαιρετικός

options
επιλογές

orientation
προσανατολισμός

outgoing
εξερχόμενα

output
έξοδος (πηγή εξόδου), προϊόν/αποτέλεσμα

overview
επισκόπηση

owner
ιδιοκτήτης

package
πακέτο

Packet
Πακέτο

Page
Σελίδα

pane
παράθυρο

Panel
Πίνακας

parameter
παράμετρος

parent
αρχικός, γονικός

parsing
ανάλυση

partition
κατάτμηση

passphrase
συνθηματικό

Password
Κωδικός πρόσβασης

paste
επικόλληση

patch
διόρθωση

path
διαδρομή

pattern
μοτίβο

peer
ομότιμος (http://p2pfoundation.net/Greek_language)

pending
Εκκρεμεί

permissions
δικαιώματα

PIN
PIN (για κλειδί ξεκλειδώματος)

pinned
καρφιτσωμένο

pipeline
διοχέτευση

Pixel
Εικονοστοιχείο

play
αναπαραγωγή

playlist
λίστα αναπαραγωγής

plugin
πρόσθετο

podcast
φορητές εκπομπές (φορητές εκπομπές (podcast) - αν μας το επιτρέπει ο χώρος)

pointer
δρομέας (για το ποντίκι), δείκτης (στον προγραμματισμό)

policy
πολιτική

pop-up window
αναδυόμενο παράθυρο

popup
αναδυόμενο

port
θύρα

preferences
προτιμήσεις

Prefix
Πρόθεμα

presentation
παρουσίαση

preview
προεπισκόπηση

priority
προτεραιότητα

Privacy
Απόρρητο

privilege
προνόμιο

process
διεργασία

Processor
Επεξεργαστής (υπολογιστή, κειμένου)

Profil
Προφίλ

program
πρόγραμμα

Progress
Πρόοδος

Progress Bar
Γραμμή προόδου

project
έργο

property
ιδιότητα

proprietary software
ιδιοταγές λογισμικό

Protected
Προστατευμένο

Protocol
Πρωτόκολλο

provider
πάροχος

proxy
διαμεσολαβητής

Public
Δημόσιο

publish
έκδοση, δημοσιεύω/δημοσίευση

Quit
Έξοδος

quoted text
κείμενο σε παράθεση

radio button
κουμπί επιλογής

RAM
RAM

Random Access Memory
Μνήμη τυχαίας προσπέλασης

Ratio
Αναλογία

read-only
μόνο-ανάγνωση

ready
έτοιμος

recipient
παραλήπτης

recognition
αναγνώριση

record
εγγραφή (ήχου, πίνακα/καταλόγου)

recover
ανάκτηση (αρχείου), επαναφορά (υπολογιστή)

rectangle
ορθογώνιο

recursive
αναδρομικός

redirect
ανακατεύθυνση

redo
επανάληψη

release
έκδοση

Release Notes
Σημειώσεις έκδοσης

remote
απομακρυσμένο

remove
αφαίρεση

Rename
Μετονομασία

rendering
απεικόνιση

repeat
επανάληψη

Replace
Αντικατάσταση

reply
απάντηση

Reports
Αναφορές

repository
αποθετήριο

request
αίτηση

requested
ζητούμενο, ζητούμενη

restart
επανεκκίνηση

rewind
πισωγύρισμα

roaming
περιαγωγή

room
δωμάτιο

root
root (ο χρήστης), ριζικός

rotate
περιστροφή

router
δρομολογητής

row
γραμμή

rule
κανόνας (ή χάρακας αναλόγως το νόημα της πρότασης)

run
εκτέλεση

runtime
χρόνος εκτέλεσης, περιβάλλον εκτέλεσης (π.χ python runtime)

sample
δείγμα

saturation
κορεσμός

save
αποθήκευση

scan
σάρωση

screen
οθόνη

screensaver
προστασία οθόνης

screenshot
στιγμιότυπο (οθόνης)

script
δέσμη ενεργειών

scroll
κύλιση

search
αναζήτηση

search engine
μηχανή αναζήτησης

sector
τομέας (π.χ σκληρού δίσκου)

secure
ασφαλής

security
ασφάλεια

seek
αναζήτηση

server
διακομιστής

session
συνεδρία

settings
ρυθμίσεις

share
κοινή χρήση, διαμοιρασμός

shared
κοινόχρηστο

shortcut
συντόμευση

show
εμφάνιση

signal
σήμα

sink
δέκτης

slot
θέση, υποδοχή

soft dependences
χαλαρές εξαρτήσεις

software
λογισμικό

sort
ταξινόμηση

source
πηγή

source code
πηγαίος κώδικας

space
διάστημα (πλήκτρο)

spacebar
πλήκτρο διαστήματος

spacing
απόσταση

spam
ανεπιθύμητα

specifications
προδιαγραφές

spellcheck
ορθογραφικός έλεγχος

split
διαχωρίζω, διαχωρισμός

splitter
διαχωριστής (δίκτυα splitter)

stack
στοίβα

Standard
Τυπικό

state
κατάσταση

stateful
με επίβλεψη κατάστασης, με καταστάσεις

status
κατάσταση

stdin
τυπική είσοδος

stdout
τυπική έξοδος

stream
ροή

strikethrough
επιγράμμιση

String
Συμβολοσειρά

style
στιλ

stylesheets
φύλλα στυλ

subject
θέμα

submenu
υπομενού

submit
υποβολή

subscriber
συνδρομητής

suite
σουίτα

superuser
υπερχρήστης

support
υποστήριξη

suspend
αναστολή

swap
εναλλαγή (δεν χρησιμοποιείτε για τo swap partition/space)

swap space
χώρος swap (αφορά κατατμήσεις). Σκέτο swap αν αφορά την κατάτμηση

switch
διακόπτης (ουσιαστικό), εναλλαγή (ρήμα)

sync
συγχρονισμός

synchronization
συγχρονισμός

System
Σύστημα

system tray
περιοχή ειδοποιήσεων

tab
καρτέλα (διαλόγου, περιηγητή), στηλοθέτης (σύνταξη κειμένου)

Table
Πίνακας

tablet
tablet

tag
ετικέτα

target
προορισμός

task
εργασία

taskbar
γραμμή εργασιών

temp
προσωρινός

template
πρότυπο

temporary
προσωρινός

term
όρος

terminal
τερματικό

terminate
τερματισμός

text
κείμενο

text area
περιοχή κειμένου

text box
πλαίσιο κειμένου

theme
θέμα

thread
νήμα (για θέματα πληροφορικής), αλληλουχία μηνυμάτων (για

thumbnail
μικρογραφία

tick
υποδιαίρεση, επιλογή (ανάλογα την πρόταση)

tile
σε παράθεση

timer
χρονόμετρο

timestamp
χρονική σήμανση

timezone
ζώνη ώρας

tip
συμβουλή

token
διακριτικό

tool
εργαλείο

toolbar
εργαλειοθήκη

toolbox
εργαλειοθήκη

topic
θέμα

total
σύνολο/άθροισμα

touchpad
πινακίδα αφής

touchscreen
οθόνη αφής

track
κομμάτι (σε CD), τροχιά (στο σκληρό δίσκο)

tracker
ανιχνευτής

transaction
συναλλαγή

transfer
μεταφορά

transparency
διαφάνεια

trash
απορρίμματα

tree
δέντρο

trusted
έμπιστος

tunneling
διοχέτευση

unattended
αφύλακτο (πχ unattended updates)

uncheck
αποεπιλογή

undefined
ακαθόριστο

underscore
υπογράμμιση, χαρακτήρας υπογράμμισης

undo
αναίρεση

uninstall
απεγκατάσταση

Unity
Unity (γραφικό περιβάλλον του Ubuntu)

unlock
ξεκλείδωμα

unmount
αποπροσάρτηση (συσκευής)

update
ενημέρωση

upgrade
αναβάθμιση

upload
αποστολή

uppercase
κεφαλαία

URI
URI

URL
διεύθυνση (αν δεν χωράει στο παράθυρο σαν μήνυμα το αφήνουμε URL)

user
χρήστης

username
όνομα χρήστη

utility
εργαλείο

valid
έγκυρος

validation
επικύρωση

value
τιμή

variable
μεταβλητή

vector
διάνυσμα

vendor
κατασκευαστής

verbose
αναλυτικό

verbose mode
λειτουργία εμφάνισης λεπτομερειών

version
έκδοση

version control
σύστημα ελέγχου εκδόσεων (π.χ τέτοιο σύστημα είναι το Git,Svn,Mercurial κλπ)

vertical
κατακόρυφος

view
προβολή

viewport
περιοχή προβολής

virtual
εικονικός

virtual machine
εικονική μηχανή

Virtualization
Εικονικοποίηση

visible
ορατός

volume
τόμος (προσαρτημένος), ένταση (ήχου)

wallpaper
ταπετσαρία

warning
προειδοποίηση

WARNING!
ΠΡΟΣΟΧΗ!

watermark
υδατογράφημα

Web
Ιστός

webcam
δικτυακή κάμερα

webpage
ιστοσελίδα

website
ιστότοπος

Wi-Fi
Wi-Fi

widget
γραφικό στοιχείο

width
πλάτος

wildcard
μπαλαντέρ

Window
Παράθυρο

Window Manager
Διαχειριστής παραθύρων

wizard
βοηθός

workspace
χώρος εργασίας

wrap
αναδίπλωση (κειμένου)

write
εγγραφή

X coordinate
άξονας Χ

Y coordinate
άξονας Υ

Zoom
Εστίαση

Zoom in
Μεγέθυνση

Zoom out
Σμίκρυνση