Θα έχετε δει αρκετές ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα Outreach Program for women. Μάλιστα είχαμε και συμμετοχή ως Ελληνική Κοινότητα τις προηγούμενες χρονιές.

Το πρόγραμμα αυτό, άλλαξε ονομασία και διοργανωτή. Το πρόγραμμα μετονομάζεται σε Outreachy ενώ ο οργανωτής πλέον είναι ο οργανισμός Software Freedom Conservancy (δείτε την ανακοίνωση). Έχει διατηρηθεί το wiki του GNOME καθώς και η σελίδα συμμετοχής. Πιθανό στις επόμενες διοργανώσεις να μεταφερθούν σε servers του οργανισμού Software Freedom Conservancy.

Παραμένουν βέβαια τα χρονοδιαγράμματα (2 φορές τον χρόνο), η χρηματοδότηση ($5500) καθώς και οι συμμετέχουσες πρέπει να είναι γυναίκες.

Οι σημαντικές ημερομηνίες για το τρέχον πρόγραμμα:

  • 17 Φεβρουαρίου ανακοινώνονται αρχικά οι οργανισμοί που συμμετέχουν
  • 17 Φεβρουαρίου-24 Μαρτίου οι συμμετέχουσες πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον οργανισμό και να κάνουν κάποια συνεισφορά
  • 3 Μαρτίου ανακοινώνονται οι τελικοί οργανισμοί που θα συμμετέχουν και ανοίγει το σύστημα υποβολής αιτήσεων
  • 24 Μαρτίου είναι η τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης (7pm UTC)
  • 27 Απριλίου ανακοινώνονται οι συμμετέχουσες (7pm UTC)
  • 25 Μαΐου-25 Αυγούστου είναι η διάρκεια του προγράμματος Εκτός από την ευκαιρία αυτή, υπάρχουν και πλήρους απασχόλησης ευκαιρίες που είναι συγκεντρωμένες σε αυτή την ιστοσελίδα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Outreachy μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του wiki.