Αν και βρισκόμαστε στα μέσα του προηγούμενου γύρου του Outreach Program for Women, πρέπει να ανοίξουμε την διαδικασία υποβολής αιτήσεων διότι ακολουθούμε το πρόγραμμα του Google Summer of Code.

Οι οργανισμοί που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο GSoC θα ανακοινωθούν την επόμενη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το OPW θα είναι η 19η Μαρτίου ενώ για το GSoC θα είναι η 21η Μαρτίου. Οι ημερομηνίες και των 2 προγραμμάτων είναι από τις 19 Μαΐου έως τις 18 Αυγούστου.

Η Google ανέβασε το πληρωτέο ποσό στους φοιτητές σε $5500 και επειδή δεν θέλουμε οι συμμετέχοντες στο OPW να λαμβάνουν λιγότερα, ανεβάζουμε και εμείς το ποσό. Δείτε την ιστοσελίδα https://wiki.gnome.org/OutreachProgramForWomen/Admin/InfoForOrgs#Action. Σε προηγούμενους γύρους, ζητήθηκε από κάθε οργανισμό να χορηγήσει μια συμμετοχή με το ποσό των $6250.

Όλοι οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο OPW μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα https://wiki.gnome.org/OutreachProgramForWomen/2014/MayAugust#Participating_Organizations (καθημερινά θα προστίθενται νέοι).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

https://wiki.gnome.org/OutreachProgramForWomen

Δείτε ένα βίντεο σχετικά με το Outreach Program for Women από τις διαχειρίστριες:

Μπορείτε να εκτυπώσετε την επίσημη αφίσα.