Η ομάδα Ubuntu GNOME σας παρουσιάζει την έκδοση Ubuntu GNOME 13.10 (Saucy Salamander) Alpha 1.

Σε αυτή την έκδοση μπορείτε να δείτε τι έχουμε κάνει κατά την προετοιμασία για την επόμενη έκδοση που θα είναι έτοιμη τον Οκτώβριο.

Σημείωση: Αυτή η έκδοση Alpha, χρησιμοποιεί λογισμικό έκδοσης Alpha. Παρακαλώ δείτε τις σημειώσεις της έκδοσης για περισσότερες πληροφορίες.

Από που να το λάβετε
Την τελευταία έκδοση θα την λάβετε από:
http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-gnome/releases/13.10/alpha-1/

Τι νέο υπάρχει
* Συμπεριλαμβάνεται το περισσότερο GNOME 3.8.
* Συμπεριλαμβάνεται η κλασική συνεδρία GNOME.
* Δεν συμπεριλαμβάνεται το Ubuntu Online Accounts.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις σημειώσεις της δοκιμαστικής έκδοσης.