Στις 15-17 Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκε στην Κατερίνη το 1ο openSUSE collaboration weekend camp.

Από πλευράς οργάνωσης ήταν ότι καλύτερο για τους συμμετέχοντες γιατί εκτός της εκπαίδευσης με διάφορες ομιλίες και workshop (δείτε πρόγραμμα), ακολούθησαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις σχετικά με το ΕΛ/ΛΑΚ κυρίως παίζοντας στην πισίνα.

Η κοινότητα GNOME ήταν παρούσα με μια ομιλία του Ευστάθιου Ιωσηφίδη με τίτλο «Επιβίωση με Gnome 3 στον κόσμο του KDE». Η ομιλία επικεντρώθηκε στην χρήση του GΝΟΜΕ 3. Όπως πιθανό να γνωρίζετε, το KDE είναι το περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι χρήστες της διανομής openSUSE. Αρκετά άτομα έδειξαν ενδιαφέρον με ποικίλες ερωτήσεις.

Φωτογραφίες: